Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Cask Kompaniet AB (publ), organisationsnummer 556788-8614, nedan kallat ”Cask & Co”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.caskcompany.se.

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.caskcompany.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte frakt eller returer, om inte annat anges. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp

Cask & Cos varor beställs på www.caskcompany.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Cask & Co via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen alternativt via säljaren du har haft kontakt med. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Cask & Co ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Leverans

Cask & Co använder följande fraktalternativ:

· Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.

· Paket, varorna skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.

· Hemleverans, för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Normal leveranstid är 1 – 4 arbetsdagar från det att Cask & Co har bekräftat din beställning via e-post.

I samband med att din order skickas från Cask & Cos lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 2-4 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 2-4 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Export försändelser

Cask Kompaniet AB tar inte ansvar för tull ärenden som inte godkänns. Det är kundens ansvar att se till att beställd vara är godkänd för import till sitt land och Cask Kompaniet AB tar ej ansvar för några påföljder eller returer som relateras till felaktig / ej godkänd import. Cask Kompaniet AB ansvara ej för returkostnader eller mer kostnader till följd av export eller tull ärenden.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Cask & Co. Om detta sker debiteras du en avgift på 399 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Cask & Cos administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Outlösta Paket – Pick-up in Store

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar vid valt fraktalternativ Pick-up In Store förlorar ordern och dess varor sin reservation. Varor som ej hämtas återgår till att tillhöra butikens lagersaldo. Det innebär att du fortfarande har rätt att hämta din order, men Cask & Co kan inte garantera att dina varor finns i lager.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du kontakta kundtjänst på info@caskcompany.se. Cask & Co har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Cask & Co eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Cask & Co har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Cask & Co ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Cask & Co förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, kontakta kundtjänst. Cask & Co har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Ångerrätten gäller inte alls varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med dina särskilda önskemål exempelvis måttbeställda väskor. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Cask & Co tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Cask & Co rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Cask & Co bekostar inte retur försändelse. För information eller hjälp vid retur kontakta Cask & Cos kundtjänst.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.caskcompany.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador

Cask & Co ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom 3 dagar efter mottagandet av varan. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Cask & Co rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Cask & Cos kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout.

Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du Cask & Cos allmänna villkor.

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Cask & Cos skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Cask & Cos förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Cask & Co rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

Cask & Co ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Cask & Co samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Cask & Co, eller Cask & Cos samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Cask & Co rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Cask & Co inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på Caskcompany.se ger du också Cask & Co rätten att publicera dem på Caskcompany.se samt i andra kanaler och medier. Cask & Co förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Cask & Cos kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.caskcompany.se.

Senast uppdaterat: 2014-11-23

Har du några frågor? Kontakta oss på:
Kammakargatan 42, 111 60, Stockholm
electric@caskcompany.se
+46 (0) 8 25 66 49

English

Return Policy

You as a consumer always have fourteen (14) days’ right of withdrawal under the Distance and Home Sales Act. If you want to return your item for replacement or repurchase during this period, please contact customer service at info@caskcompany.se. Cask & Co has no possibility of replacing the cost of return freight afterwards. The right of withdrawal is subject to the condition that the goods are kept in a substantially unchanged condition.

Complaint

If a product differs from the agreement between you and Cask & Co or otherwise does not correspond to the description of the product that Cask & Co has provided, the product may be returned. Only original errors are covered by the right of complaint, for example, the right to claim does not cover errors caused by normal wear and tear. Complaints to Cask & Co shall be made within a reasonable time after the error has been discovered, but no later than 3 years. Cask & Co reserves the right to rectify the error in the first instance, in return for the delivery of the goods and, finally, repurchase. In case of complaint, contact customer service. Cask & Co has no possibility of replacing the cost of return freight afterwards.

Return

When returning, you are at risk of the goods, so it is important that the product can not be damaged during transport. The product should be unused and returned in undamaged original packaging, all labels must be left and manuals must be shipped. It is important that outer packaging is used and that tape or other material is not affixed to the original packaging.

The right of withdrawal does not apply to any goods manufactured or modified according to your specific requirements, such as custom-made bags. Returns can not be sent to Postage / Demand. After received and approved return, refund will be made within thirty (30) days from receipt of Cask & Co. Refund is only made through bank account deposit, not cash. Costs for services linked to delivery such as express mail and postage fee will not be refunded on return.

To enable a possible return, you need to prove your purchase and Cask & Co recommends that you save your order confirmation and payment reference as a receipt for your purchase. Cask & Co is not responsible for any costs incurred in return or exchange.

Return of promotional goods

For purchases that qualify for gift or extra discount, the value of the gift or the extra discount is considered a general discount on the full amount at the time of purchase. If any part of the purchase is exchanged and / or returned, returned goods are valued at the purchase price minus their relative share of the general discount. In case of change, no conversion of the original basis for gift or discount is made.

Promotion or offer of such gift or additional discount is only available for new purchases via the trading site www.caskcompany.se and can not be obtained retroactively. Gift or discount can not be transferred to other purchases and can not be credited upon change to other item.

Do you have any questions? Contact us at:
Kammakargatan 42, 111 60, Stockholm
electric@caskcompany.se
+46 (0) 8 25 66 49

Back to Top